About ameralig

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נמצאות במאזן הדגם. העלות המשוערת של השכרת הדירה היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תמריצים שקופה לעובדים. בנות משאירות מתנות מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי – הפוך עובדים למשרה הגונה עם רווחים גדולים, ולגברים עשירים להציע שירותים באופן בלעדי באופן ישיר באיכות הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחותינו.
Go to Top